Rent-A-Therapist Psykologkonsult Vårdgivare med psykosocial kompetens för primärvården

Om Oss

Rent-A-Therapist Psykologkonsult har sedan 2009 erbjudit tjänster baserat på psykosocial kompetens (Leg.Psykolog/Leg.Psykoterapeut samt Socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning) till vårdcentraler och husläkarmottagningar i Stockholms län. Patienten kommer på remiss från sin läkare till någon av våra mottagningar då vårdcentralen aningen har kö till sin egen psykolog/kurator eller lokalbrist. 

Som kund eller medarbetare hos oss så blir du en del i ett psykosocialt team där vi erbjuder långt mer än bara samtal på vår mottagning mot ersättning. Vi lägger ned stor möda på att utveckla patientflöden, behandlingsprocesser samt våra terapeuters kompetens och ser det som en självklarhet att våra terapeuter skall agera som en del i ett multimodalt team med hög grad av daglig samverkan kring patienten på vårdcentralen.  

Varmt välkommen till Rent-A-Therapist Psykologkonsult!

För primärvården

Vi arbetar inte med långa bindningstider utan våra kontrakt bygger på att ni vill fortsätta att anlita oss som leverantör av tjänster baserat på psykosocial kompetens. Vi debiterar endast för avslutade psykologsamtal/kuratorssamtal, vilket innebär att våra kostnader är fullt rörliga och hela tiden följer ert patientflöde. Dessutom erhåller vårdcentralen alltid mellan 10-15% per samtal av ersättningen från SLL och naturligtvis hela besöksersättningen. Detta är något som uppskattas av våra kunder, speciellt då våra konkurrenter endast erbjuder ett mycket litet överskott till verksamheten i förhållande till vad SLL ersätter vårdcentralen för de psykosociala insatserna.

Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm. Terapeuterna journalför antingen direkt i vårdcentralens befintligt system eller via remissvar oavsett om samtalet med patienten sker direkt på mottagningen, på vår mottagning eller via vår videotjänst på nätet.

Om behov finns tar vi även ansvar för att hjälpa våra kunder att utveckla patientflöden och behandlingsprocesser med målet att helt få bort köerna och att öka interaktionen mellan psykologisk behandling och övriga insatser kring patienten på vårdcentralen. Här jobbar vi enligt en modell som kallas integrerad beteendehälsa. Klicka här för att läsa mer om detta arbetssätt.

Genom att köpa psykologtjänster från oss ger ni verksamheten ett gediget överskott och ni slipper dessutom hamna i trångmål då ordinarie psykolog/kurator har hög belastning eller tillgängligheten på samtalslokaler är begränsad. Låter detta intressant? Kontakta oss så berättar vi mer.

Jobba hos oss

Management

Modern head  sign of Psychology. Profile Human. Green Leaves. Letter Psi . Symbol in vector. Design concept. Brand company. Blue color isolated on white background. Icon for web, type.

Tel: 08 – 791 90 10
E-post: info@rentatherapist.se
Brev: Box 2304, 10317 Stockholm
Besök: Stora Hoparegränd 1, Gamla Stan, Stockholm.