Har ni kö till er psykolog/kurator eller lokalbrist? Remittera till oss!

Better Help Stockholm har ett omfattande samarbete med en flora av olika vårdcentraler i Stockholms län.

Vi har inget direktavtal med Stockholms läns landsting. Istället arbetar vi som underleverantörer till våra kunder och fakturerar för patientens besök.  Ett besök på remiss hos oss kostar och följer samma regler som patienten möter för ett psykologsamtal direkt på vårdcentralen. 

Vi har generösa öppettider och patienten får direkt en snabb tid hos någon av våra duktiga och erfarna behandlare. 

Better Help Stockholm driver specialistmottagningar inom psykisk hälsa och vi arbetar med moderna kognitiva arbetssätt som KBT/IPT/ACT, Schematerapi, Mindfulness och andra vetenskapligt beprövade och accepterade metoder. Vi erbjuder behandling inom olika stress, kris, ångest-, oro- och depressionstillstånd, utmattningsdepressioner och stödsamtal av olika typer.

Våra mottagningar finns idag i Gamla Stan respektive i Mörby Centrum. Dock kommer vi under våren 2019 att expandera med fler mottagningar i andra delar av Stockholm för att minska restiden för patienten och därmed öppna upp för fler vårdcentraler att kunna anlita oss. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

get inside your mind 474422463_3600x3600