Har ni kö till er psykolog/kurator eller lokalbrist? Remittera till oss!

Rent A Therapist Psykologkonsult har ett omfattande samarbete med en flora av olika vårdcentraler i Stockholms län.

Vi har inget direktavtal med Stockholms läns landsting. Istället arbetar vi som underleverantörer till våra kunder och fakturerar för patientens besök.  Ett besök på remiss hos oss kostar och följer samma regler som patienten möter för ett psykologsamtal direkt på vårdcentralen. Patienten kan t.ex. komma till någon av våra mottagningar på remiss om vårdcentralen antingen har långa köer eller om vårdcentralen har lokalbrist.

Vi har generösa öppettider och patienten får direkt en snabb tid hos någon av våra duktiga och erfarna behandlare. 

Rent A Therapist Psykologkonsult är en specialistmottagning inom psykisk ohälsa och vi arbetar med moderna kognitiva arbetssätt som KBT/IPT/ACT, Schematerapi, Mindfulness och andra vetenskapligt beprövade och accepterade metoder. Vi erbjuder behandling inom olika stress, kris, ångest-, oro- och depressionstillstånd, utmattningsdepressioner och stödsamtal av olika typer.

Våra mottagningar finns idag i Gamla Stan respektive i Mörby Centrum. Dock kommer vi inom kort att expandera med fler mottagningar i andra delar av Stockholm för att minska restiden för patienten. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

get inside your mind 474422463_3600x3600