Morgondagens behandlingsmodell

Genom att arbeta med vår modell av integrerad beteendehälsa garanteras vårdcentralen ett effektivt patientflöde där avslutsfrekvensen ökar och köerna elimineras eller minskar drastiskt. Modellen möjliggör även att vårdcentralen på ett enkelt sätt kan införa akuttider för att patienten med psykisk ohälsa samma dag efter sitt läkarbesök kan få träffa en terapeut.

Samtidigt som vi lever längre och kan bota och lindra fler sjukdomar, så ökar den psykiska ohälsan snabbt. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Behovet av insatser har ökat väldigt snabbt de senaste åren, men trots detta saknar var tredje vårdcentral möjlighet att erbjuda sina patienter psykologisk behandling på mottagningen.

Psykologisk behandling i primärvården

Många med oss menar att primärvården måste finna nya former för vård av patienter med psykisk ohälsa. Det räcker inte med att man anställer psykologer och kuratorer på vårdcentralerna, de måste också arbeta på ett primärvårdsmässigt sätt. En modell som vunnit mark internationellt är Integrerad beteende-hälsa (Integrated behavioral health in primary care). Vid en vårdcentral som arbetar enligt den vård-modellen får patienterna möjlighet att möta en psykologisk vårdgivare i direkt anslutning till sitt läkarbesök, ofta samma dag. Besökstiderna är -korta, 15–30 minuter, precis som vid ett läkarbesök. Antalet besök varierar utifrån patientens problematik men är vanligtvis 1 till 4. Man har dessutom alltid möjlighet att återkomma längre fram i tiden och kan boka tid själv. Primärvårdsmässigheten markeras genom att psykolog, kurator eller psykoterapeut är centralt placerade i lokalerna, bär samma sjukvårdskläder som övriga kolleger och möblerar sina behandlingsrum på samma sätt som de andra.

Vad vi kan göra för er

Genom att anlita Better Help Stockholm får ni inte bara en möjlighet att kapa toppar, korta köer eller annan tillfällig avlastning, ni får även del av metodiken integrerad beteendehälsa och på så sätt kan ni effektivisera de psykologiska behandlingar som erbjuds patienten och därmed snabbt ge fler behövande den vård de är i behov av.